Ensiapupäivystys 24t

900 407 407

Yleislääketiede

Yleistä tietoa

Descripción larga: 

On tärkeää tietää, että sinulla ja perheelläsi on käytössänne oma lääkäri, johon voitte aina luottaa.


Perhelääkäri tai omalääkäri on yleislääketieteeseen erikoistunut lääkäri, joka on keskittynyt potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon ja hyvinvointiin. Omalääkäri tekee diagnooseja sekä hoitaa niin kroonisia kuin akuuttejakin sairauksia. Omanlääkärin vastaanotolla voit käydä säännöllisissä terveystarkastuksissa ja saada häneltä suosituksia terveellisistä elämäntavoista ja niiden vaikutuksista sairauksien ennaltaehkäisyyn. Omalääkäri myös ohjaa potilaitaan tarvittaessa erikoislääkäreiden vastaanotoille. 


Palvelut

Servicios: 

•    Terveystarkastukset.

•    Lähetteet erikoislääkäreille.

•    Kokonaisvaltainen huolehtiminen potilaan terveydentilasta.

•    Kliininen ennaltaehkäisevä lääketiede ja terveyden ylläpitäminen.

•    Kroonisten sairauksien kontrollointi ja seuranta.

•    Väliaikaisen toimintakyvyn heikkenemisen kontrollointi ja seuranta.

•    Perusterveydenhuoltoon kuuluvien sairauksien diagnoosit ja hoidot.

Usein kysytyt kysymykset

Preguntas frecuentes: 

Miksi on tärkeää käydä rutiiniterveystarkastuksissa vaikka voin hyvin?


Säännöllisissä terveystarkastuksissa käynti on tärkeää, jotta erilaiset riskitekijät voidaan tunnistaa. Mikäli terveydentilassa tapahtuu muutoksia, voidaan tarvittava hoito käynnistää mahdollisimman nopeasti. Rutiinitarkastukset ovat tärkeitä myös eri sairauksien varhaista toteamista ja diagnosointia ajatellen. 


Ennaltaehkäisy on paras ja varmin tapa varmistaa hyvä elämänlaatu.


On olemassa joukko kokeita ja testejä jotka potilaalle voidaan tehdä potilaan terveydentilan kartoittamiseksi. Testien avulla selvitetään onko potilaalla riskitekijöitä (esim. rintasyöpä, sydän-ja verisuonisairaudet yms.) jotka vaativat säännöllistä kontrollia. Testeillä pystytään myös toteamaan useita sairauksia varhaisessa vaiheessa jolloin sairauden hoito pystytään käynnistämään hyvissä ajoin. Omalääkärisi kertoo sinulle kuinka usein juuri sinun tulisi käydä terveystarkastuksessa ottaen huomioon ikäsi, terveydentilasi ja tiettyjen sairauksien riskitekijät. 


Paras keino oman terveyden ylläpitämiseksi on käydä säännöllisissä terveystarkastuksissa.


Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisin ennenaikaisen kuoleman syy. Onkin erittäin tärkeää tunnistaa näihin tauteihin liittyvät riskitekijät. Tärkeää on muistaa seurata säännöllisesti verenpainetta ja käydä sännöllisin väliajoin verikokeessa jossa mitataan myös veren kolestroliarvot sekä triglyseridit, transamisaanit, glukoosi, munuaisarvot ja täydellinen verenkuva. Lisäksi lääkärisi voi määrätä vielä lisäverikokeita mahdollisten riskitekijöidesi arvioimiseksi. Mitä ovat hyvä ja huono kolestroli?


Kolestrolia on luontaisesti jokaisessa solussamme. Kolestroli on välttämätön solukalvojen rakennusuaine, jota tarvitaan myös hormonien, sappihappojen ja D-vitamiinin muodostamiseen. Kolestroli on pääasiassa maksan tuottamaa rasva-ainetta, mutta sitä saadaan myös ruuasta. Liiallinen kolestrolipitoisuus on sydän- ja verisuonitautien riskitekijä. 


Hyvästä kolestrolista puhuttaessa tarkoitetaan HDL-kolestrolia, joka kuljettaa kolestrolia pois kudoksista ja verisuonten seinämistä takaisin maksaan. HDL-kolestroli ehkäisee ’pahan’ kolestrolin aiheuttamia haittoja.


LDL-kolestrolia sanotaan pahaksi kolestroliksi. Mitä vähemmän sitä on, sen parempi. LDL-kolestroli kuljettaa kolestrolia maksasta muualle kehoon, kudoksiin ja verisuonten seinämiin. Ylimääräistä kolestrolia voi kertyä valtimoiden seinämiin niin, että ne muuttuvat ahtaammiksi ja menettävät joustavuuttaan. Ajan mittaan veren virtaus saattaa tyrehtyä kokonaan, jolloin tuloksena on infarkti. LDL-kolestroliarvo on hyvä pyrkiä pitämään mahdollisimman matalana. 

We use cookies to enhance the browsing experience. By continuing navigation we understand you accept our cookie policyclose