Ensiapupäivystys 24t

900 407 407

Ylipainehappihoidot

Yleistä tietoa

Descripción larga: 

Ylipainehappihoito tarkoittaa happihoitoa ilmakehän painetta suuremmalla paineella. Kansainvälisessä Vithas Xanit Sairaalassa on oma, viimeisimmän teknologian mukainen painekammio jossa potilaat saavat tarvitsemansa happihoidon tehokkaalla, turvallisella ja miellyttävällä tavalla. 


Kansainvälisen Vithas Xanit Sairaalan painekammio on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa. Painekammio on laatusertifikoitu ylipainehappihoitokeskus. Ylipainehappihoito auttaa sellaisiin sairauksiin, joissa kudosten hapensaanti on heikentynyt. Hoidettavat sairaudet voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen kuuluvat vakavat häkä- ja syanidimyrkytykset, sukeltajantauti, ja ilman tai muun kaasun pääsy vapaaseen verenekiertoon esimerkiksi verisuonivamman yhteydessä. Näille tiloille happihoito on ainoa tehokas hoito. Toisen ryhmän sairaukissa happihoito on tehokas lisähoito, joka parantaa muun hoidon tehoa ja onnistumismahdollisuuksia, mutta ei korvaa sitä. Tähän ryhmään kuuluvat huonosti paranevat jalkahaavat esimerkiksi diabetespotilailla ja monikudosmurskavammat, esimerkiksi autokolarin jälkeen. Kolmanteen ryhmään kuuluvissa sairauksissa ylipainehapesta on saatu hyviä tuloksia, mutta tieteellinen näyttö on vielä niukkaa. Tälläisiä ovat esimerkiksi äkilliset kuulon menestykset mm. meluvamman seurauksena, aivopaiseet, sädehoidon aiheuttamat aivovauriot ja kasvohermohalvaukset.

Palvelut

Servicios: 

Ylipainehappihoitoa suositellaan raskaiden fyysisten tai psyykkisten kuormitusten jälkiseurausten ehkäisemiseksi. Tälläisiksi tiloiksi lasketaan esimerkiksi väsymys, uupumus ja stressi. Hoitoa suositelaan myös useisiin lääketieteellisiin sairauksiin. Lisäksi monet urheilijat käyttävät painekammioita ja ylipainehappihoitoa käytetään myös esteettisten hoitojen tukihoitona. Lääketieteellinen käyttö

•    Sukeltajantauti.

•    Diabetes (jalkavaivat, ongelmalliset haavat).

•    Arpien hoito, infektioiden ja pahojen bakteerien hoidossa.

•    Hiilimonoksidi- ja savumyrkytykset.

•    Kaasukuolio ja muut nekrotisoivat pehmytkudostulehdukset.

•    Murskavammat, akuutti traumasta johtuva iskemia, monikudosvammat, osteomyeliitti eli luumätä.

•    Aseptinen osteonekroosi.

•    Sädehoidosta aiheutuneet vauriot (radionekroosi).

•    Iho- ja kudossiirteet.

•    Palovammat.

•    Aivopaiseet. MS-tauti.

•    Impotenssi.Urheilulääketieteellinen käyttö

•    Urheiluvammoista toipumisen nopeuttaminen.

•    Fyysisen kunnon lisääminen.Esteettiset käyttötarkoitukset

•    Painekammiohoito stimuloi kaikka regeneratiivisia prosesseja (kosteuttaa ihoa, vähentää ihon velttoutta ja ryppyjä, edistää kynsien ja hiusten kasvu, ehkäisee selluliittia jne.).

Usein kysytyt kysymykset

Preguntas frecuentes: 

Mitä ylipainehappihoito (HBO) on?


Ylipaine happi, josta käytetään kansainvälistä lyhennettä HBO, tarkoittaa 100% hapen hengittämistä normalia korkeammssa ilmanpaineessa. Käytännössä tämä tapahtuu pumppaamalla tälläiseen painekammioon ilmaa niin paljon, että sen sisälle syntyy noin 14 metrin sukellussyvyyttä vastaava paine. Kammiossa oleva potilas hengittää 100% happea joko maskin tai hupun kautta.


Paineen ja hapen yhdistelmä aiheuttaa kehossa joukon fyysisiä ja fysiologisia vaikutuksia joihin happihoidon hoitava vaikutus perustuu.


Kyseessä on tehokas menetelmä, jonka avulla voidaan taistella erilaisia sairauksia vastaan.


Kyseessä on hoitomuoto, joka ei estä muiden hoitomuotojen yhtäaikaista käyttämistä. Ylipainehappihoitoa käytetäänkin usein konservativisten hoitojen tukihoitona. 


Alunperin happihoitio alettiin käyttää sukeltajantaudin hoidossa. Vuosien varrella hoitoa on ryhdytty käyttämään muissakin sairaukissa. Koska HBO-hoito kiistattomasti parantaa kudosten hapettumista, ovat sen lääketieteelliset käyttökohteet jatkuvasti lisääntyneet.Mitä tapahtuu kammiohoidon aikana?


Hoito tapahtuu painekammiossa, joka on erikoisvarusteltu ylipainehappihoitojen antamiseen. Potilas asettuu painekammioon jossa istutaan mukavilla istuimilla. Kammioon ohjataan säiliöstä paineilmaa niin, että kammion paine nousee. Ylipaine- ja sukelluslääketieteeseen perehtynyt ääkäri määrää kullekin potilaalle sopivan määrän paineilmaa ja valvoo hoidon antamista. Hoidon aikana on mahdollista kuunnella musiikkia tai lukea. 


Hoitokerran kesto vaihtelee 60 ja 150 minuutin välillä. Hoitoja annetaan hoidettavasta sairaudesta riippuen lääkärin määräämä määrä. 

We use cookies to enhance the browsing experience. By continuing navigation we understand you accept our cookie policyclose